firmaprofil produkter maskinudlejning referencer kontakt forsiden
 

Kloakering

     
 


Tag hensyn til miljøet, spar på vandet

I Danmark er der fokus på miljøet, og man opfordrer bl.a. til at spare på vandet. For at reducere både vandforbrug og vandafledningsafgift kan det være en god idé med vandbesparende installationer. Det kan f.eks. være et toilet med både stort og lille skyl eller vandhaner, der sparer på vandet ved at tilføre strålen luft.

Vi kan tilbyde følgende ydelser indenfor kloakarbejde:

  • Etablering, omlægning, og renovering af kloakanlæg i bygninger og terræn til spildevand (afløb fra husholdninger, institutioner, industri m.v.), overfladevand (regnvand fra tage, veje, pladser, mv.) og grundvand (afløb fra drænede arealer)
  • Etablering af pumpestationer,udskillere, aflastningsbygninger, bassiner mv.
  • Forundersøgelse ved tilstandvurdering
  • TV-inspektion af kloakrør
  • Nedgravning af trix-tanke i det åbne land
  • Etablering af nedsivningsanlæg
  • Reparation og etablering af markdræn
  • Andet